Proslava 50-godi?njice Labinske republike: odlazak sa zbora