Susret i razgovor sa predstavnicima vlasti u hotelu "?urandela" na Rapcu