Prijem direktora ameri?ke Uprave za pomo? inostranstvu, H. Stasena