Sa grupom ratnih interniraca iz ma?arskog logora ?atarai Ujheljia