Prijem predstavnika fabrike "Boris Kidri?" iz Kidri?eva