Poseta radnim kolektivima ?elezare Ravne i rudnika olova: do?ek ispred ?elezare