Poseta radnim kolektivima ?elezare Ravne i rudnika olova: sa pojedinim grupama i odlazak