Ru?ak u hotelu "Podravka" u Koprivnici, koji je priredio predsednik Op?tinske skup?tine, Stjepan Kapusta