Manevri "Sloboda 71": dolazak u ?tab manevara u kasarni "Ivica Gojak" u Meku?ju i susret sa rukovodiocima manevra, general-pukovnikom Viktorom Bubnjem i ?lanovima ?taba