Prijem predstavnika Vi?e partijske ?kole "?ura ?akovi?"