Prijem predstavnika Više partijske škole "Đura Đaković"