Manevri "Sloboda 71": posmatranje odbrane grada sa terase hotela "Slunjčica"