Manevri "Sloboda 71": u hotelu "Slunj?ica" sa predstavnicima op?tine Slunj