Manevri "Sloboda 71": sa grupom voza?a Gardijske brigade i u?om pratnjom