Manevri "Sloboda 71": sve?ani ru?ak koji je priredio general armije Nikola Ljubi?i? i zdravice