Sve?ana akademija Jugoslovenskog komiteta za proslavu 2500. godi?njice persijske carevine u dvorani Kolar?evog univerziteta