Proslava 2500. godi?njice Iranskog carstva: sve?ani do?ek u Persepolisu i susret sa iranskim ?ahom Mohamadom Rezom Pahlavijem i caricom Farah Dubom