Proslava 2500. godi?njice Iranskog carstva: pogled na kamp u Persepolisu u kojem su sme?teni predstavnici dr?ava na proslavi 2500. godi?njice Persijske carevine