Proslava 2500. godi?njice Iranskog carstva: poseta predsedniku Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR, Nikolaju Podgornom