Proslava 2500. godi?njice Iranskog carstva: prijem predsednika Dr?avnog saveta Rumunije, Nikolae ?au?eskua i supruge