Poseta Indiji: prijem ministra za planiranje, nauku i tehnologiju