Dolazak u rezidenciju v.d. guvernera Bombaja, ru?ak, razgledanje palate i parka, sa porodicom guvernera, odlazak