Poseta Kanadi: u Guvernerovoj palati u Halifaksu, posle dolaska sa ve?ere