Do?ek u Sarajevu, susret sa rukovodiocima Bosne i Hercegovine na ?elezni?koj stanici