Proslava 30. godi?njice formmiranja Prve proleterske brigade u Rudom: govor u domu kulture