Proslava 30. godišnjice formmiranja Prve proleterske brigade u Rudom: govor u domu kulture