Proslava 30. godišnjice formmiranja Prve proleterske brigade u Rudom: prijem istorijskih dokumenata o Rudom od predsednika SO Šahima Peljte