Proslava 30. godi?njice formmiranja Prve proleterske brigade u Rudom: prijem istorijskih dokumenata o Rudom od predsednika SO ?ahima Peljte