Boravak u Delhiju tokom zvani?ne posete Indiji: do?ek kod d?amije Milija i razgledanje ?a?ke izlo?be