Zajedni?ka ve?era sa rukovodiocima SR Hrvatske u vili "Zagorje"