Susret sa predstavnicima rudarsko-metalur?kog kombinata u Zenici i rukovodiocima SR BiH u restoranu