Prijem delegata Kongresa sindikata lu?kih, pomorskih i brodogradili?nih radnika sa ministrom Vickom Krstulovi?em