Na proslavi U?i?ke Republike: odlazak u Narodno pozori?te