Sa Mihajlom Karai?i?em, sa kojim je Predsednik Josip Broz Tito imao susret 1941. godine