Odlazak sa guvernerom Pend?aba Singom na gradili?te nove brane: razgledanje brane Bakra Dam, dolazak na ru?ak i izjava novinarima o utiscima