Poseta Poljskoj: sve?ani do?ek u Var?avi i susret sa prvim sekretarom CK PURP Edvardom Gjerekom, predsednikom Dr?avnog saveta, Henrikom Jablonjskim i predsednikom vlade, Pjotrom Jaro?evi?em