Poseta Poljskoj: prolazak kroz Var?avu do rezidencije u Vilanovu, u kojoj je sme?ten predsednik Tito