Poseta Poljskoj: poseta Edvardu Gjereku u zgradi CK PURP-a