Poseta Poljskoj: Jovanka Broz na ?aju kod Stanislave Gjerek, Jadvige Jablonjski i gospo?e Jaro?evi? u palati "Belvedere"