Prijem pionira iz doma za decu bez hranitelja u Preddvoru kod Kranja