Poseta Poljskoj: Jadviga Jablonjski i Jovanka Broz u rezidenciji u Vilanovu