Poseta cara Hajla Selasija: povratak sa Bleda na Brdo kod Kranja