Poseta cara Hajla Selasija: opro?tajna ve?era u Beloj vili