Poseta cara Hajla Selasija: oproštajna večera u Beloj vili