Poseta cara Hajla Selasija: sve?ani ispra?aj cara Hajla Selasija na aerodromu u Puli