Prijem parlamentarne delegacije Egipta, na ?elu sa predsednikom Narodne skup?tine Hafezom Badavijem