Poseta predsednika Indije Girija: u vili "Brionka"