Gvalior: put, dolazak u Gvalior, do?ek, u rezidenciji, dvorcu maharad?e od Gvaliora, na ?aju sa maharad?om.