Na sve?anoj ve?eri kod Maharad?e od Gvaliora, prisustvovanje programu, sa maharad?om od Gvaliora