Opro?taj sa Maharad?om od Gvaliora i odlazak u Agru