Prijem predstavnika masovnih organizacija, u?esnika Ilindenskog ustanka, izbeglica iz Egejske Makedonije i boraca DA Gr?ke, udarnika, inovatora i racionalizatora, selja?kih radnih zadruga. Sve?ani ru?ak u Domu armije