Ve?era u hotelu "Sanica" u Sanskom mostu koju je u ?ast predsednika Tita priredio predsednik Skup?tine Bosne i Hercegovine, Hamdija Pozderac