Otkrivanje spomenika bitke na Kozari: potpaljivanje ve?nog plamena