Otkrivanje spomenika bitke na Kozari: razgledanje spomenika na Kozari